Blog  >>  Ubezpieczenie mieszkań i domów

Zakup własnego domu lub mieszkania związany jest także z jego odpowiednim zabezpieczeniem przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą i innymi sytuacjami, w związku z którymi możemy zostać obarczeni sporymi kosztami. Dlatego tak ważne jest wykupienie polisy, która w momencie wystąpienia któregoś z wyżej wymienionych wydarzeń chroni nas przed ich finansowymi skutkami. To, jaki rodzaj ochrony wybierzemy zależy wyłącznie od naszych indywidualnych potrzeb, jednak są również sytuacje, w których wykupienie polisy na dom lub mieszkanie jest obowiązkowe. Dzięki sieci partnerów Arrant, Państwa klienci będą mogli zapoznać się z kompleksową ofertą polis, proponowanych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie mieszkań i domów – dobrowolne czy obowiązkowe?

Wymóg podpisania polisy zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest to, czy nieruchomość została zakupiona na kredyt, czy w całości ze środków własnych. W przypadku mieszkań i domów spłacanych w ramach hipoteki, banki zobowiązują klienta do wykupienia polisy. Zakres jej ochrony będzie zatem szczegółowo określony w warunkach umowy kredytowej. Dotyczy to również budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, którego teren wynosi więcej niż 1ha. Do dodatkowych sytuacji, które zdarzają się stosunkowo rzadko, jednak prawnie są dozwolone, jest wymóg wykupienia przez najemcę OC na życie – taki warunek musi być jednak jasno zasygnalizowany w umowie najmu domu lub mieszkania. Pozostałe rodzaje umów są w pełni dobrowolne, a ich podpisanie zależy wyłącznie od potrzeb właściciela nieruchomości.

Dobrowolne ubezpieczenie domu lub mieszkania – rodzaje

Pierwszym i zarazem najczęściej wybieranym przez klientów rodzajem umowy jest polisa chroniąca właściciela mieszkania lub domu przed konsekwencjami uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia. Zakres takiego ubezpieczenia będzie zatem obejmował zarówno elementy samego budynku, czyli jego mury, jak i wyposażenia zgromadzonego w nieruchomości np. odzieży, elektroniki, sprzętu AGD, RTV itd. Środki wypłacone na podstawie polisy upoważniają do naprawy uszkodzonego czy zniszczonego mienia lub zakupu zupełnie nowego wyposażenia oraz odbudowy nieruchomości. Podstawowy zakres tego rodzaju ubezpieczenia dotyczy ryzyk, mogących spowodować uszkodzenia lub zniszczenia domu, takich jak: uderzenie pioruna, ogień, zalanie, eksplozja, powódź, upadek drzew, osuwanie się ziemi, uderzenie samolotu lub innego statku powietrznego, huragan itp.

Kolejnym rodzajem dobrowolnej polisy jest umowa, której zakres ochrony obejmuje wszelkiego rodzaju zdarzenia spowodowane przez człowieka: rabunek, kradzież czy dewastacja. W tym przypadku ochronie podlegają środki obrotowe, wyposażenie domu lub mieszkania, gotówka i inne wartości pieniężne, a także mienie osób trzecich, znajdujące się podczas wystąpienia zdarzenia na terenie nieruchomości.

Dodatkowym rodzajem ubezpieczenia jest polisa chroniąca szyby i inne szklane przedmioty od stłuczenia (uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia). Umowa obejmuje pokrycie kosztów ubezpieczonych przedmiotów, jednak jej zakres może także zostać rozszerzony o dodatkową ochronę polegającą na zapewnieniu organizacji naprawy lub wymiany uszkodzonych, szklanych przedmiotów lub pokryciu dodatkowych kosztów związanych z naprawą: transportu, wynajmu pracowników itp. Warto zauważyć, że polisa chroniąca elementy szklane takie jak szyby czy lustra, obejmuje także przedmioty o podobnym charakterze takie jak ceramika, neony, kasetony reklamowe i wiele więcej.

Szczegółowy zakres ochrony domu, mieszkania oraz ich wyposażenia zależy więc od dokładnej oferty ubezpieczyciela, dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z ofertą towarzystwa. I w tym właśnie jest rola agentów Arrant, którzy dzięki nowoczesnym metodom pracy mogą dopasować warunki umowy, odpowiadające indywidualnym potrzebom każdego klienta. Jako multiagencja zrzeszająca doświadczonych partnerów ubezpieczeniowych z własną bazą klientów, zapewniamy im szeroką ofertę sprzedażową, a naszym agentom nowoczesne rozwiązania technologiczne takie jak porównywarka polis czy Aplikacja AgentArrant.