Pracujemy na
jasnych zasadach

I to nas wyróżnia

Pracujemy na
jasnych zasadach

I to nas wyróżnia

Kodeks współpracy z nami

Współpracujemy wyłącznie z osobami, z którymi dzielimy podobne wartości. Zarówno w pracy, jak i poza nią, dajemy z siebie jak najwięcej – jesteśmy zaangażowani i wrażliwi na potrzeby innych.

Uczciwą firmę poznać można po tym, jak traktuje swoich klientów, współpracowników oraz konkurentów. Multiagencja ubezpieczeniowa to specyficznego rodzaju działalność – polega na nas bardzo wiele osób, które często zwracają się do nas w momencie doświadczania trudności rzutujących na całe ich życie. W tej branży szczególnie potrzebna jest transparentność oraz zgodność w zespole co do wyznawanych wartości.

Na podstawie doświadczeń i przekonań wszystkich współpracowników Arrant powstał kodeks naszej multiagencji ubezpieczeniowej werbalizujący idee, które przyświecają nam w codziennej pracy. Zasady kodeksu obrazuje rozrysowane poniżej drzewko.

Dbałość o dobro Klienta

Przekazujemy wyłącznie rzetelne i sprawdzone informacje zgodne z najlepszym interesem Klientów

Praworządność

Cechuje nas bezwzględność w przestrzeganiu prawa oraz zachowaniu tajemnicy zawodowej

Lojalność

Relacje oparte na zaufaniu to podstawa współpracy w Arrant. Traktujemy siebie oraz naszych Klientów uczciwie i z szacunkiem

Uczciwość

Szanujemy naszych konkurentów i skupiamy się na wysokiej jakości oferowanych przez nas usług

Solidarność

Chcemy abyś był dumny z wykonywanej pracy i czuł się nieodłączną częścią zespołu

Ambicja

Wierzymy w siebie i nie godzimy się na przeciętność. Nie pozostajemy w tyle, stale dostosowując się do zmieniających się okoliczności

Szczerość

Twoja opinia jest bardzo ważna. Darzymy się wzajemnym zaufaniem i chętnie czerpiemy z pomysłów naszych partnerów

Wsparcie

Pracujemy na nasz wspólny sukces i aby się razem rozwijać dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem

Innowacyjność

Nie ograniczamy się do utartych schematów, jesteśmy kreatywni i wprowadzamy nowoczesne rozwiązania