Aktualności  >>  Arrant-Debata

Arrant: kongres i debata ubezpieczycieli | Dziennik Ubezpieczeniowy nr 6 (4154) | 2017/01/10

Agregator jest dla swoich partnerów. I cała filozofia działania firmy, i wszyscy jej pracownicy mają być nastawieni na agentów. Najważniejsi mają być ludzie, potem relacje z nimi, co razem buduje i definiuje Arranta. – relacjonuje Marcin Z. Broda

Zobacz cały artykuł:

https://s.dzub.pl/8f14cba8