Aktualności  >>  Ubezpieczenie od utraty dochodu

Dbając o nasze bezpieczeństwo i zdrowie szczególnie teraz, chcemy zaproponować Państwu przystąpienie do wspólnej inicjatywy jaką jest ubezpieczenie się od utraty dochodu.

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU TO:

  • gwarancja wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, wypadku.
  • zachowanie płynności i stabilności finansowej w sytuacji niemożności zarobkowania.
  • bezpieczeństwo dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą.

ZALETY:

  • Ubezpieczyciel gwarantuje comiesięczną wypłatę stanowiącą 65% Państwa średnich przychodów z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy.
  • W odniesieniu do aktualnych wydarzeń nie ma zastosowania żadne wyłączenie, czy ograniczenie odpowiedzialności z tytułu epidemii.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z Biurem Wsparcia Sprzedaży.

  • Tel. +48 22 375 13 88
  • Tel. +48 22 375 13 72
  • Tel. +48 22 375 13 89
  • oferty@arrant.pl